Vykrvovací trychtýře

Vykrvovací trychtýře jsou kuželovité nádoby používané při domácích porážkách drůbeže, zejména kuřat, kachen, hus a krůt. Slouží k efektivnějšímu vykrvení zvířete po usmrcení.

Kromě vykrvovacích trychtýřů si u nás můžete zakoupit líhně, umělé kvočny a krmiva pro drůbež.