Hubení myší a potkanů - Produkt - Hubení

Najdete u nás prostředky k hubení myší a potkanů. Jedná se o velice účinné jedy na myši, potkany a krysy. Tento jed na krysy, myši a potkany obsahuje silnou účinnou látku zvanou Brodifacoum, která hlodavce hubí již po jednorázové konzumaci. Nabízený jed na myši, potkany a krysy je ve formě pasty a je odolný proti vlhkosti. Tento jed na krysy, myši a potkany je proto možné využít ve vnitřních i vnějších prostorech. Jed na potkany, myši a krysy nabízíme v několika velikostních baleních.